Prednosti peletov

Izbira ogrevalnega sistema na pelete je pametna izbira, in to iz ve razlogov.  Peleti so cenovno ugodni, njihova uporabnost glede trajanja in oddajanja toplote pa je v primerjavi z drugimi vrstami goriva zelo visoka.
Peleti ne mažejo in ne puščajo za seboj prahu ali ostankov, so kompaktni, na voljo so v prakti nih embalažah, iz katerih umazanija ne uhaja. Po gorenju ostane za njimi zelo malo pepela, zaradi  esar grelni sistem vaše pe i vedno odli no deluje, vam pa ni treba stalno odstranjevati pepela s kurišča.  Peleti pa so predvsem okolju prijazni.  Izdelani so iz izklju no naravnih materialov, pretežno iz ostankov obdelave lesa.  Ne vsebujejo kemikalij in predstavljajo obnovljiv vir energije; s tem prispevajo k zmanjševanju izkoriščanja gozdov, ker niso izdelani iz lesa, temve iz žagovine in ostružkov.  Zaradi teh zna ilnosti se peleti obravnavajo kot biomasa z energijsko gostoto, ki je dvakrat ve ja kot pri drvih, in z nizko stopnjo izpustov CO2 in NOX.