Prednosti pe i na drva

Številni so dejavniki, zaradi katerih ima odlo itev za drva kot gorivo vse ve prednosti. Nekatere so povezane s samo naravo surovine, druge s tehnologijo, uporabljeno za pove anje energetske u inkovitosti. Drva so 100-odstotno obnovljiv vir energije, njihovo zgorevanje ne pove uje vsebnosti ogljikovega dioksida v ozra ju, so lahko dosegljiva in za njihovo uporabo ni potrebna obdelava, njihova cena je nizka in stabilna, njihov plamen pa je nenazadnje povsem naraven. Eva Calòr izdeluje pe i, ki zaradi svojih tehni nih zna ilnosti omogo ajo kar najboljši izkoristek lastnosti goriva. Na primer: izgorevalna komora je hermeti no zaprta, zaradi esar ne zajema kisika iz prostora, v katerem stoji, trojno izgorevanje pa bistveno zmanjšuje porabo goriva. Vsemu temu je treba dodati še druge prednosti, ki so zna ilne za pe i na drva: v prostoru ohranjajo stalno stopnjo vlažnosti, za delovanje ne potrebujejo elektri nega toka, dovolj je le malo vzdrževanja.